בוגר קורס לחוות דעת עדים מומחים – שמאי חיים שריקי

שמאי חיים שריקי – תעודת סיום הכשרה בקורס לחוות דעת עדים מומחים שנערך מטעם המכון הישראלי לחוות דעת מומחים,

מתאריך ה 20 ביוני 2013,

יב' תמוז, תשע"ג

בוגר קורס לחוות דעת עדים מומחים - שמאי חיים שריקי
בוגר קורס לחוות דעת עדים מומחים – שמאי חיים שריקי