הכשרה – בורר מטעם המכון הישראלי לחוות דעת מומחים

תעודת סיום הכשרה לשמאי חיים שריקי בקורס לבוררים שנערך מטעם המכון הישראלי לחוות דעת מומחים,

ה 20 ביוני 2013

יב' תמוז, תשע"ג